1. Pojęcia

Sprzedawca – osoba (fizyczna albo prawna) dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, oferując je Konsumentowi.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. poprzez zawarcie umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Gwarancja – dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki i uprawnienia kupującego na wypadek, gdyby towar konsumpcyjny nie miał właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Gwarant – podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego. Może im być producent, dystrybutor lub sprzedawca.

Reklamacja – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwego towaru uzależnione są od wyboru dokonanego przez konsumenta. Przy reklamacji konsument może wysuwać w stosunku do przedsiębiorcy określone roszczenia, w tym żądanie wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub – przy wadzie istotnej – odstąpienia od umowy.

2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki prowadzenia sprzedaży internetowej prowadzonej przez Stal-Produkt Grzegorz Megger ul. Młyńska 2 ,89-100 Nakło nad Notecią. NIP:5581000397, zwanego dalej Sprzedawcą.
Sprzedaż realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z regulującymi ją przepisami (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

3. Warunki zamówień, sprzedaży i dostawy

Zamówienia towaru można dokonać za pomocą opcji zakupu serwisu https://magazyn-stali.pl/, w siedzibie firmy ul. Młyńska 2 ,89-100 Nakło nad Notecią oraz przez kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą maila w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
Realizacja zamówienia rozpocznie się od momentu otrzymania kompletu danych dotyczących zamawiającego oraz dopełnieniu płatności na wskazane konto Sprzedawcy.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon.
Sprzedaż następuje w wyniku potwierdzenia zamówienia przez moduł zamówień, w wersji mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie Telefon/Fax: +48 608-504-808
Dostawa zakupionego towaru odbywa się poprzez wybranego kuriera firmy przewozowej i nie przekracza 2 dni roboczych.
W przypadku opóźnienia dostawy Zamawiający zostanie o niej powiadomiony niezwłocznie.
Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy są zgodne z taryfą operatora i nie ulegają podwyższeniu.
Koszty transportu uzależnione są od ilości i wielkości zamówionego towaru i są każdorazowo podawane przy podsumowaniu ilości produktów w koszyku.

4. Reklamacje i zwroty, wymiana

Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od kolejnego dnia po tym, w którym nastąpiło doręczenie towaru. Dotyczy to wyłącznie produktów nowych i niemodyfikowanych. Zwrotom nie podlegają produkty i towary wykonane na zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez konsumenta - na podstawie przesłanego lub ustalonego projektu.

Szczegóły dotyczące zwrotu, wymiany lub reklamacji wraz z formularzami są umieszczone w zakładce: kliknij.

Towary uszkodzone w transporcie muszą zostać reklamowane na podstawie protokołu szkody spisanego z kurierem doręczającym i prowadzone są bezpośrednio pomiędzy klientem końcowym a firmą kurierską.
Koszty odesłania/zwrotu towaru ponosi Zamawiający.
W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci Zamawiającemu koszt wysłania do niego towaru oraz kwotę zakupu w momencie przekazania potwierdzenia nadania przesyłki lub w momencie jej otrzymania.
Reklamacji można dokonać kierując pismo na adres siedziby firmy lub drogą mailową z uwzględnieniem przyczyn jeśli reklamacja dotyczy wad ukrytych w terminie późniejszym niż 14 dni od kolejnego dnia po tym, w którym nastąpiło doręczenie towaru.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem niewłaściwego korzystania.

5. Postanowienia końcowe

Regulamin określa zasady zakupów w firmie Stal-Produkt Grzegorz Megger i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu prosimy nie dokonywać zamówienia lub skontaktować się z biurem w celu uzyskania większej ilości informacji.
Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla Sprzedającego do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim powiadomieniu o nim Zamawiającego.
Regulamin można zmienić w trakcie trwania zlecenia wyłącznie za obopólną zgodą stron.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy dokument został przygotowany, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2021-07-01.

 

ip stresser